یک مساله قدیمی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دو عرب با هم مسافرت ميكردند يكي از انها 5 قرص نان و ديگري 3 قرص نان باخود داشت. عرب سومي به انها پيوست .شب شد و همه با هم 8 قرص نان را خوردند.عرب سوم 8 درهم به آن دو عرب ديگر داد كه بر سر تقسيم آن بين اين دو اختلاف افتاد.آن كه 5 قرص نان داده بود مي گفت تقسيم بايد به نسبت 5 به 3 انجام گيرد
و ديگري مي گفت بايد8 در هم به تساوی بین آنها تقسیم شود.اختلافشان بالا گرفت 
و سرانجام از حضرت علي (ع) داوري خواستند .ان حضرت 7 درهم را حق صاحب 5 قرص نان و1 درهم را حق صاحب 3 قرص نان دانست!!!
به نظر شما داوري حضرت بر چه مبنایی بوده است؟


پاسخ:


باید معلوم شود كه عرب ميهمان چقدر نان خورده و از انچه خورده چه مقدارش از سهم هر يك از دو عرب بوده است .چون 8 قرص نان را سه نفر به تساوي خورده اند پس هر كدام هشت سوم قرص نان را خوره اند.

ان كه 5 قرص نان داشته هشت سوم انها را خودش خورده است و هفت سوم انها را عرب میهمان خورده است و ديگري كه 3 قرص نان داشته هشت سوم انها راخودش خورده و تنها يك سوم انها را به عرب سوم داده است.

بنابراين 8 درهم بايد به نسبت هفت چهارم و يك چهارم تقسيم شود كه سهم اولي 7 درهم وسهم دومي 1 درهم است.

/ 1 نظر / 12 بازدید