یک مساله قد یمی برای علاقه مندان به حل معادلات جبری<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ديوفانت از رياضي دانان يونان باستان بوده كه بیشترروي مساله هاي مربوط به عدد صحيحكار ميكرده است

 

وبرخی معادلات سیاله را نیز به افتخار وی معادلات دیوفانتی مینامند.

 

پس از در گذشت ديوفانت شاگردانشنوشته زير را بر روي سنگ قبر او حك كردند:

﴿﴿ اينجا ارامگاه ديوفانتوس است.اوعمري طولاني داشت يك ششم سالهاي عمرش را در كودكي گذراند , پس از ان يك دوازدهمسالهاي عمرش را در جواني سپري كرد , انگاه پس از انكه يك هفتم از سالهاي عمرش همگذشت ازدواج كرد. پنج سال پس از انكه ازدواج كرد, همسرش براي او يك پسر اورد.سرنوشتچنين بود كه اين پسر پيش از او درگذرد در حالي كه تعداد سالهاي عمرش نصف تعدادسالهايي بود كه پدرش زندگي كرد.﴾﴾ديوفانتوس چند سال عمر كرد و مرگ او چند سال پس ازدر گذشت پسرش روي داد؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید