گوشه هایی از زندگی فیثاغورس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فیثاغورث در سال582 قبل از میلاد در شهر ساموس یونان به دنیا آمد هیچ دانش آموزی وجود ندارد که قضیه معروف او را نداند و در محل بعضی از مسایل هندسی از آن استفاده نکرده باشد . از قضیه فیثاغورث در اکثر رشته های علمی استفاده میشود این قضیه ثابت می کند که در هز مثلث قائم الزاویه  مجموع مربعهای دو ضلع مجاور به زاویه قائمه مساوی با مربع وتر است.

 

مصریها بدون آن که قضیه فیثاغورث را بدانند از آن استفاده می کردند ، اما فیثاغورث اولین کسی بود که به برهان اساسی این قضیه پی برد.امروزه اثبات های مختلفی از راه های گوناگون برای آن ارائه شده است.

 

فیثاغورث چندین بار به مصر سفر و از مراکز آموزشی آنجا دیدن کرد ، ولی سفرهای او به مذاق خیلی ها جور نبود ، چون در سال 529 قبل از میلاد به دستور پلی کراتس از یونان به ایتالیا تبعید شد . او و پیروانش مکتبی را پایه ریزی کردند که از تساوی مذهبی در آن صحبت می شد واین گروه از طبقه اشراف و مشهور به فیثاغورثیان بودند. آنها در خفا سوگند یاد کرده بودند به پیمانی که بسته اند وفادار بمانند.

 

فیثاغورثیان اعتقاد داشتند روح آدمی فنا ناپذیر است یعنی در طی سالیان بارها و بارها به زمین بر میگردد و در وجود آدمیان دیگری تجلی می کند. آنها حتی معتقد  به این اصل بودند که بین انسان و حیوان رابطه خاصی وجود دارد و گاهی روح انسان در جسم یک حیوان تجلی میکند.

 

فیثاغورث نیر مانند گالیله و کپرنیک باور داشت که تمام سیارات به دور خورشید می چرخند و خورشید مرکز عالم است ، او حتی به این نکته نیز عقیده داشت که تمام ستارگان و سیارات و اقمار به شکل کره هستند ، چون اعتقاد داشت که کره کاملترین شکل هندسی است.

 

در میان فیثاغورثیان گروهی ریاضی دان ، ستاره شناس ،زیست شناس ، وجود داشتند. آنها کشفیات بزرگی انجام دادند ، مثلا می توان به کشفیات اعصاب بینایی و شیپور استاش دستگاه شنوایی اشاره کرد . از جمله کارهای ارزنده ای که این گروه انجام دادند . استفاده از علم ریاضیات در موسیقی است آنها با استفاده از نت ، آهنگی را می نواختند که شنیدن آن خالی از لطف نبود.

 

ارسطو ، حدود دو قرن بعد درباره فیثاغورثیان گفت :

 

"آنان تنها گروهی بودند که در خواندن و مطالعه و تکمیل ریاضیات کوشیدند و این علم را پایه ریزی کردند . آنها به این معتقد بودند که قوانین حیات هر وجود زنده ای از اصول ریاضی پیروی میکند"

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید